PROJENİN AMACI

CEYHAN'DA KÜMELENME İLE MAKİNE SEKTÖRÜNDE ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE AR-GE KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

Aynı bölgede, aynı is kolunda, aynı değer zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle işbirliğinde bulunan ve aynı zamanda birbirine rakip olan, isletmelerin ve onları destekleyici kurumların bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir. Aynı is kolunda faaliyet gösteren firmalar; büyük projelerde birlikte çalışabilir, ortak satın alma, ortak eğitim, ortak laboratuar, ortak üretim, değerli teknik ekipman veya elemanları ortak kullanma, birlikte ihracat, fuara katılım gibi sayısı çoğaltılabilecek avantajlara sahip olurlar.

Firmaların tüm noktalara erişiminde çok önemli zaman ve kolaylık elde ediliyor. O sektörle ilgili hammadde tedarikçileri, ara ürün üreticileri, altyapı uzmanları, teknoloji geliştiren ve bilgi üreten KOBİ’ler, bankalar gibi ticari kuruluşlar, ürün pazarlama uzman kuruluşları ve akla gelebilecek başka kurumlar belli bir alanda bir arada çalışıyor. Bu işbirliği ile yeni projeler ortaya koyuluyor. Böylece firmalar kendi baslarına yapamayacakları yüksek bütçeli Ar-GE projelerini de yapma sansı yakalıyorlar. Kümelerin güçlenmesiyle daha ileri düzeyde Ar-GE çalışmaları da yapılabiliyor. Yani hem teknoloji transferini hem de Ar-GE projeleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin sayısında önemli artışlar yaşanıyor.

Projemiz kapsamında bölgemizde daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulama olan kümelenme faaliyetini tarım makineleri imalat sektöründe gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bölgemizde Ceyhan Ticaret Odası'na kayıtlı olarak faaliyet gösteren 49 makine imalat firması bulunmaktadır. Bu firmaların 21 tanesi tarım makineleri imalatı yapmaktadır. 2012 yılında 15 firma üzerinde İmalat Sektör Araştırması yapılmış ve Raporu hazırlanmıştır. Araştırmada firmaların mevcut durum tespiti yapılmış, SWOT analizi ile güçlü-zayıf yönleri ve fırsat ve tehditleri değerlendirilmiş ve sektörde karsılaştıkları sorunlar ve ihtiyaçları ortaya koyulmuştur. Bu araştırmada tarım makineleri imalatı yapan firmalar ister ulusal ister uluslararası pazara açılmış olsun, karsılaştıkları sorunlar ve ihtiyaçlar ortak olduğu için çözümlerin de ortak bir platformda çözülebileceği görülmüş ve bu süreç için en iyi metodun kümelenme olduğu tespit edilmiştir. Kümelenme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için CEYGEM alanı en uygun fiziksel ve örgütsel yapıdır. Ceyhan'ın önde gelen STK' larının kurduğu bu yapıda CTO %55 hisseye sahip olup ortaklarına kar dağıtmayan sadece CEYGEM 'in bölgeye faydalı bir kurum olabilmesi için tasarlanmış bir kuruluştur.