PROJENİN HEDEFLERİ

Genel hedef:

Ceyhan'da makine imalat sektöründe faaliyet gösteren isletmelerin ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak kümelenme altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

Özel Hedef:

Ceyhan'da makine imalat sektöründe faaliyet gösteren isletmelerin kümelenme girişimi kapsamında ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici, ortak tanıtım alanı, ortak imalat personeli yetiştirme sahası ve küme geliştirme ofisleri kurularak bölge ekonomisine katkı sağlayıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi özel amacımızdır.